ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 67 นายธีรัชย์ อัตนวานิช อธิบดีกรมศุลกากร และประธานกรรมการธนาคารออมสิน ได้ลงนามต่อสัญญาจ้างนายวิทัย รัตนากร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินอีก 1 สมัย จากที่กำลังจะครบวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในเดือน มิ.ย. นี้

นายธีรัชย์ กล่าวว่า ได้มีการลงนามสัญญาว่าจ้างนายวิทัย ให้เป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสิน อีกสมัยระยะเวลา 4 ปี จนถึงเดือน มิ.ย. 71 หลังได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ทั้งในส่วนการประเมินผลงาน การเจรจาสัญญา และได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเหตุผลที่มีการขยายสัญญา เนื่องจากที่ผ่านมา นายวิทัยได้ดำเนินผลงานเป็นที่ประจักษ์ในหลายด้าน ทั้งผลประกอบการในเกณฑ์ดี การสนับสนุนนโยบายรัฐในการช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มฐานราก โดยเฉพาะในช่วงเกิดวิกฤติโควิด ตลอดจนการดำเนินบทบาทธนาคารเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับผลดำเนินงานของธนาคารออมสินในช่วงที่ผ่านมา ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 66 คาดว่ามีกำไร 3.3 หมื่นล้านบาท สูงกว่าปี 65 ที่มีกำไรอยู่ระดับ 2.7 หมื่นล้านบาท ขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ยังรักษาอยู่ในระดับต่ำไม่เกิน 3% นอกจากนี้มีการเพิ่มเงินกันสำรองรวมกว่า 5.3 หมื่นล้านบาท อีกทั้งยังเป็นผู้นำในการรักษาดอกเบี้ยเงินกู้ในระดับต่ำ ตลอดจนมีการปล่อยกู้ช่วงโควิดช่วยเหลือประชาชน ได้มากกว่า 3 ล้านราย ที่สำคัญยังได้สร้างกลไกเข้าไปแข่งขันเพื่อช่วยลดดอกเบี้ยในระบบ เช่น การขายฝากที่ดิน และเตรียมจัดตั้งนอนแบงก์รัฐขึ้นอีกในปีนี้

สำหรับประวัตินายวิทัย ก่อนหน้านั้นช่วงปี 61-63 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), ปี 60-61 เป็นกรรมการ และรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ปี 59-61 เคยเป็นรองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน, ปี 58-59 เป็นรองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

By admin